powłoka

powłoka
1. Pod powłoką czegoś «pod pozorem czegoś, udając, pozorując coś»: Inteligentny, powściągliwy, spokojny, ale nigdy nie nudny. Widać, że pod powłoką spokoju szaleją w nim emocje. T. Raczek, Pies.
2. podn. Ziemska, doczesna powłoka «ciało»: Doznawszy bólu towarzyszącego konaniu, ciało pozostawało na ziemi i rozsypywało się w proch, mając wszakże zmartwychwstać w dniu Sądu; dusza opuściwszy z lękiem swą ziemską powłokę musiała stanąć przed Najwyższym Sędzią (...). T. Michałowska, Średniowiecze.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • powłoka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. powłokaoce {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} warstwa jakiejś substancji wytworzona w sposób naturalny lub sztucznie nałożona na powierzchnię czegoś w celach ochronnych,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powłoka — ż III, CMs. powłokaoce; lm D. powłokaok 1. «warstwa jakiejś substancji powlekająca, okrywająca powierzchnię czegoś; wierzchnia, zewnętrzna strona czegoś; osłona» Powłoka ochronna. Powłoka lodowa. ∆ Powłoka balonu «cienka, lekka, nieprzepuszczalna …   Słownik języka polskiego

  • galwaniczny — 1. «dotyczący galwanizacji pokrywania metalem» ∆ techn. Powłoka galwaniczna «ochronna lub dekoracyjna powłoka metalowa, nakładana na dany przedmiot metodą elektrolityczną; powłoka elektrolityczna» ∆ fiz. Ogniwo galwaniczne «ogniwo elektrolityczne …   Słownik języka polskiego

  • doczesny — Doczesna powłoka zob. powłoka 2. Doczesna wędrówka zob. wędrówka 1. Świat doczesny zob. świat 34 …   Słownik frazeologiczny

  • ziemski — Ziemska powłoka zob. powłoka 2. Ziemski padół zob. padół …   Słownik frazeologiczny

  • atmosfera — ż IV, CMs. atmosferaerze; lm D. atmosferaer 1. astr. «powłoka gazowa otaczająca Ziemię, a także niektóre inne planety i gwiazdy; w użyciu potocznym: powłoka powietrza otaczająca kulę ziemską» Atmosfera ziemska. 2. blm pot. «powietrze wypełniające …   Słownik języka polskiego

  • geosfera — ż IV, CMs. geosferaerze; lm D. geosferaer geol. geosfery «koncentryczne sfery budowy Ziemi, różniące się między sobą składem chemicznym i stanem skupienia; głównymi geosferami są: litosfera (skorupa ziemska), hydrosfera (powłoka wód ziemskich),… …   Słownik języka polskiego

  • glazura — ż IV, CMs. glazuraurze 1. lm D. glazuraur «cienka, szklista powłoka nakładana na niektóre wyroby ceramiczne (naczynia, płytki, kafle itp.) w celu nadania im trwałości, zabezpieczenia przed przenikaniem wody, a także dla upiększenia; szkliwo»… …   Słownik języka polskiego

  • konwersyjny — przym. od konwersja ∆ chem. Konwersyjna powłoka «powłoka wytwarzana na powierzchni metalu lub stopu w wyniku obróbki chemicznej lub elektrochemicznej, w której skład wchodzą związki tego metalu» …   Słownik języka polskiego

  • nalew — m IV, D. u, Ms. nalewwie; lm M. y 1. «półprodukt do wyrobu wódek gatunkowych i likierów, otrzymywany z rozdrobnionych ziół, przypraw i owoców przez macerację w roztworze alkoholowym; macerat» 2. techn. «powłoka pokrywająca papier, np. powłoka… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”